pusty
strona glowna
aktulanosci
pracownicy
dzialalnosc naukowa
dydaktyka
laboratoria
linki
kontakt
psuty2
tlo

Aktualności

NOWA APARATURA BADAWCZA

Zakład Inżynierii Materiałowej stale rozwija swoją bazę aparaturową. Wczoraj do Zakładu dotarła nowo zakupiona drukarka 3D. Umożliwia ona wytwarzanie elementów z materiałów polimerowych w technologii druku przestrzennego. Nowy sprzęt pozwoli nam na prowadzenie badań naukowych oraz dydaktyki w nowych obszarach inżynierii materiałowej.

Więcej informacji o zakupionej drukarce 3D na stronie producenta:

            http://hbot3d.com/pl/

 

NOWI PROFESOROWIE UKW

Miło nam jest poinformować, że dwoje pracowników Katedry Inżynierii Materiałowej: Magdalena Stepczyńska i Krzysztof Moraczewski, w dniu 11 lipca 2018 r. decyzją Rady Wydziału Mechanicznego Technologicznego Politechniki Śląskiej w Gliwicach, uzyskali stopień doktora habilitowanego nauk technicznych w dyscyplinie inżynieria materiałowa.

Gratulujemy i życzymy dalszych sukcesów w karierze naukowej.

 

PODZIĘKOWANIA ZA DOTYCHCZASOWĄ WSPÓŁPRACĘ

Szanowni Państwo,

W związku z zakończeniem przez mnie działalności zawodowej, przyjmijcie Państwo moje serdeczne podziękowania za dotychczasową współpracę, wyrażone szerzej w załączniku.

Serdecznie pozdrawiam,

Prof. Marian Żenkiewicz

 

Pełna treść listu prof. Mariana Żenkiewicza w poniższym załączeniu:

Podziękowania

 

BiPoCo 2018

Dr hab. inż. Krzysztof Moraczewski wziął udział w międzynarodowej konferencji naukowej 4th International Conference on Bio-based Polymers and Composites BiPoCo 2018, odbywającej się w Balatonfüred (Węgry) w dniach 02-06.09.2018 r.. Na konferencji zaprezentowany został referat autorstwa Moraczewski K., Stepczyńska M., Malinowski R., Karasiewicz T., Jagodziński B. pt. "Natural anti-aging compounds for biodegradable polymers".

 

NOWI DOKTORZY HABILITOWANI

Miło nam jest poinformować, że dwoje pracowników Katedry Inżynierii Materiałowej: Magdalena Stepczyńska i Krzysztof Moraczewski, w dniu 11 lipca 2018 r. decyzją Rady Wydziału Mechanicznego Technologicznego Politechniki Śląskiej w Gliwicach, uzyskali stopień doktora habilitowanego nauk technicznych w dyscyplinie inżynieria materiałowa.Gratulujemy i życzymy dalszych sukcesów w karierze naukowej.

 

XXI PROFESORSKIE WARSZTATY NAUKOWE

W dniach 10-12.06.2018 r. pracownicy naszej Katedry uczestniczyli w XXI Profesorskich Warsztatach naukowych. Jednym z członków komisji oceniających prezentowane plakaty był prof. Rytlewski.

 

NAGRODA

Z przyjemnością informujemy, że na warszawskich Targach Książki Akademickiej ACADEMIA 2018 książka pracownika KIM dr inż. Krzysztofa Moraczewskiego pt. "Studium bezprądowego metalizowania materiałów polimerowych. Miedziowanie polilaktydu" otrzymała wyróżnienie w konkursie na najlepszą publikację akademicką w dziedzinie nauk technicznych i ścisłych.

 

XVII MIĘDZYNARODOWA KONFERENCJA NAUKOWO-TECHNICZNA POLIMERY I KOMPOZYTY KONSTRUKCYJNE 2018

Pracownicy Katedry Inżynierii Materiałowej wzięli udział w XVII Międzynarodowej Konferencji Naukowo-Technicznej Polimery i Kompozyty Konstrukcyjne, odbywającej się w Istebnej w dniach 8-11.05.2018 r. Na konferencji wygłoszone zostały następujące referaty, których autorami lub współautorami byli pracownicy KIM:

-          Stepczyńska M.: Procesy fizykochemiczne zachodzące w materiałach biodegradowalnych pod wpływem modyfikowania fizycznego i chemicznego: zmiana właściwości warstwy wierzchniej, sterylizacja oraz biodegradacja.

-          Moraczewski K., Stepczyńska M., Malinowski R., Karasiewicz T., Jagodziński B., Budner B.: Wybrane właściwości polikaprolaktonu zawierającego naturalne związki antystarzeniowe.

-          Jagodziński B., Rytlewski P., Moraczewski K., Żenkiewicz M.: Wybrane właściwości materiałów polimerowych zawierających nowe prekursory metalizowania bezprądowego.

 

STYPENDIUM PREZYDENTA MIASTA BYDGOSZCZY

Na wniosek Kapituły Nagród i Stypendiów Naukowych, Prezydent Miasta Bydgoszczy Pan Rafał Bruski przyznał dr inż. Magdalenie Stepczyńskiej stypendium dla wybitnego młodego naukowca. Stypendia przyznawane są za wybitne osiągnięcia naukowe, które znalazły swój wyraz w publikacji, konstrukcji lub wdrożeniu wyników badań w okresie dwóch lat poprzedzających jej przyznanie. Stypendia przyznawane są na rok. Gratulujemy wyróżnienia i życzymy dalszych sukcesów naukowych.

 

PROJEKT BADAWCZY PRELUDIUM

W dniu 15.11.2017 r. Koordynatorzy Dyscyplin Narodowego Centrum Nauki ogłosili listy rankingowe projektów zakwalifikowanych do finansowania w ramach konkursu "PRELUDIUM 13". Z przyjemnością informujemy, że pracownik Katedry Inżynierii Materiałowej mgr inż. Bartłomiej Jagodziński uzyskał finansowanie projektu badawczego pt. "Wykorzystanie podczerwonego promieniowania laserowego oraz nowego kompleksu miedzi w metalizowaniu bezprądowym powłok polimerowych". Serdecznie gratulujemy.

 

NAGRODY REKTORA DLA PRACOWNIKÓW KIM

Na Radzie Wydziału Matematyki, Fizyki i Techniki odbywającej się 03.10.2017 r., dr hab. n.t. Piotr Rytlewski, prof. UKW oraz dr inż. Krzysztof Moraczewski odebrali z rąk Dziekana WMFiT Nagrody Indywidualne III° Rektora Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego. Nagrody zostały przyznane za wybitne osiągnięcia naukowe w 2016 roku.

 

INŻYNIERIA MATERIAŁOWA UKW NA FACEBOOKU

Zapraszamy do polubienia i obserwowania naszego profilu na Facebook-u. Na profilu zamieszczać będziemy najnowsze informacje z działalności Katedry Inżynierii Materiałowej oraz ciekawostki związane z inżynierią materiałową. Profil KIM znajduje się pod nazwą Inżynieria Materiałowa UKW.

 

2nd INTERNATIONAL CONFERENCE ON APPLIED SURFACE SCIENCE

Dr inż. Krzysztof Moraczewski wziął udział w międzynarodowej konferencji naukowej 2nd International Conference on Applied Surface Science (ICASS), odbywającej się w Dalian (Chiny) w dniach 12-15.06.2017 r.. Na konferencji zaprezentowany został plakat autorstwa Moraczewski K., Stepczyńska M., Malinowski R., Jagodziński B., Budner B., Karasiewicz T., Rytlewski P. pt. "Coffee extract as antiaging compound for polylactide".

 

FIFTH INTERNATIONAL SYMPOSIUM: FRONTIERS IN POLYMER SCIENCE

Dr hab. n.t. Piotr Rytlewski wziął udział w międzynarodowej konferencji naukowej Fifth International Symposium: Frontiers in Polymer Science, odbywającej się w Sewilli (Hiszpania) w dniach 17-19.05.2017 r.. Na konferencji zaprezentowany został plakat autorstwa Rytlewski P., Jagodziński B., Moraczewski K., Żenkiewicz M., Wojciechowska A., Malinowski R. pt. "Polymer coatings for laser-assisted electroless metallization".

 

XVI MIĘDZYNARODOWA KONFERENCJA NAUKOWO-TECHNICZNA POLIMERY I KOMPOZYTY KONSTRUKCYJNE 2017

Pracownicy Katedry Inżynierii Materiałowej wzięli udział w XVI Międzynarodowej Konferencji Naukowo-Technicznej Polimery i Kompozyty Konstrukcyjne, odbywającej się w Istebnej w dniach 9-12.05.2017 r. Na konferencji wygłoszone zostały następujące referaty, których autorami lub współautorami byli pracownicy KIM:

-          Rytlewski P., Jagodziński B., Moraczewski K., Żenkiewicz M.: Efekty aktywowania powierzchni materiałów polimerowych zawierających wybrane kompleksy miedzi jako prekursory metalizowania bezprądowego.

-          Moraczewski K., Stepczyńska M., Malinowski R., Karasiewicz T., Jagodziński B., Budner B.: Wybrane właściwości polilaktydu zawierającego naturalne związki antystarzeniowe.

-          Jagodziński B., Rytlewski P., Moraczewski K., Żenkiewicz M., Wojciechowska A.: Wykorzystanie lasera Nd:YAG do aktywacji powierzchni powłok zawierających nowe kompleksy metaloorganiczne.

-          Malinowski R., Rytlewski P., Moraczewski K., Raszkowska-Kaczor A., Żuk T.: Niektóre efekty obróbki radiacyjne biodegradowalnych materiałów polimerowych.

 

OBRONY PRAC INŻYNIERSKICH

W dniach 16 oraz 17 stycznia 2017 r. odbyły się w naszym Instytucie egzaminy inżynierskie przeprowadzone przez komisję w składzie: prof. dr hab. inż. Marian Żenkiewicz (przewodniczący komisji), dr hab. inż. Tadeusz Woźniak (promotor), dr inż. Magdalena Stepczyńska (promotor, recenzent), dr inż. Tomasz Karasiewicz (promotor) oraz dr inż. Krzysztof Moraczewski (recenzent). W wyniku pozytywnego zaliczenia egzaminu, tytuł inżyniera uzyskali:

1.             Błaszczyk Barbara

2.             Gierszewski Maciej

3.             Grynhagel Aneta

4.             Kamrowski Jakub

5.             Kozakiewicz Tomasz

6.             Łączny Daniel

7.             Makowski Cezary

8.             Rumiński Radosław

9.             Słonina Magdalena

10.         Sosnowski Jarosław

11.         Śpica Paweł

12.         Tomczak Bartosz

13.         Totoń Paweł

14.         Wawrzyniak Karol

15.         Żardecka Agata

Wszystkim naszym absolwentom - inżynierom serdecznie gratulujemy i życzymy sukcesów w dalszej karierze zawodowej.

 

NOWY PROFESOR NADZWYCZAJNY UNIWERSYTETU KAZIMIERZA WIELKIEGO

Decyzją Rektora Uniwersytetu Kazimierza w Bydgoszczy z dniem 1 października 2016 roku dr hab. n.t. Piotr Rytlewski został mianowany na stanowisko profesora nadzwyczajnego.

Serdecznie gratulujemy.

 

STYPENDIUM PREZYDENTA MIASTA BYDGOSZCZY

Na wniosek Kapituły Nagród i Stypendiów Naukowych, Prezydent Miasta Bydgoszczy Pan Rafał Bruski przyznał dr inż. Krzysztofowi Moraczewskiemu stypendium dla wybitnego młodego naukowca, a dr inż. Magdalenie Stepczyńskiej wyróżnienia za pracę naukową.  Stypendia przyznawane są za wybitne osiągnięcia naukowe, które znalazły swój wyraz w publikacji, konstrukcji lub wdrożeniu wyników badań w okresie dwóch lat poprzedzających jej przyznanie. Stypendia przyznawane są na rok.

Gratulujemy wyróżnienia i życzymy dalszych sukcesów naukowych.

 

AWANS NAUKOWY

W dniu 20 stycznia 2016 roku Rada Wydziału Mechanicznego Technologicznego Politechniki Śląskiej nadała stopień doktora habilitowanego nauk technicznych w dyscyplinie "Inżynieria Materiałowa" dr n.t. Piotrowi Rytlewskiemu w oparciu o osiągnięcia naukowo-badawcze, ocenę dorobku dydaktycznego oraz cykl publikacji pt. "Procesy fizykochemiczne zachodzące w materiałach polimerowych pod wpływem promieniowania laserowego: zmiana właściwości adhezyjnych oraz przygotowanie powierzchni do metalizowania".

 

OBRONY PRAC INŻYNIERSKICH

W dniach 8 oraz 9 lutego 2016 r. odbyły się w naszym Instytucie egzaminy inżynierskie przeprowadzone przez komisję w składzie: prof. dr hab. inż. Marian Żenkiewicz (przewodniczący komisji, promotor), dr hab. n.t. Piotr Rytlewski (przewodniczący komisji, recenzent) i dr inż. Krzysztof Moraczewski (promotor, recenzent). W wyniku pozytywnego zaliczenia egzaminu, tytuł inżyniera uzyskali:

1.             Piotr Gilas

2.             Paweł Lica

3.             Aleksandra Gust

4.             Natalia Skuza

5.             Marcin Kwiatkowski

6.             Paulina Woźniak

7.             Karolina Woźniak

8.             Kubacki Kamil

9.             Dawid Łącki

10.         Radosław Hensel

11.         Piotr Rozmysłowicz

12.         Dawid Didyk

13.         Mariusz Patyk

14.         Monika Kubiak

15.         Mateusz Maciejewski

16.         Szymon Lesiński

17.         Katarzyna Kluczyńska

Wszystkim naszym absolwentom - inżynierom serdecznie gratulujemy i życzymy sukcesów w dalszej karierze zawodowej.

 

PROJEKT BADAWCZY SONATA

Koordynatorzy Dyscyplin Narodowego Centrum Nauki ogłosili listy rankingowe projektów zakwalifikowanych do finansowania w ramach konkursów ogłoszonych przez NCN. Z przyjemnością informujemy, że dr inż. Krzysztof Moraczewski uzyskał finansowanie projektu badawczego pt. Naturalne związki antystarzeniowe polimerów biodegradowalnych.

 

APT'15

Dr inż. Magdalena Stepczyńska wzięła udział w konferencji naukowej Advances In Plastics Technology APT_15 odbywającej się w Sosnowcu w dniach 13-15.10.2015 r. Na konferencji wygłoszony zostały referat autorstwa dr inż. Magdaleny Stepczyńskiej, dr hab. Macieja Walczaka, dr inż. Krzysztofa Moraczewskiego, dr Piotra Rytlewskiego oraz prof. dr hab. inż. Mariana Żenkiewicza pt. The methods of sterilization of biodegradeble materials.

 

KUDOWA ZDRÓJ

Pracownicy Katedry Inżynierii Materiałowej wzięli udział w XXII Konferencji Naukowej Modyfikacja Polimerów, odbywającej się w Kudowie Zdrój w dniach 21-23.05.2013 r. Na konferencji wygłoszone zostały następujące referaty, których autorami lub współautorami byli pracownicy KIM:

-        Malinowski R., Raszkowska-Kaczor A., Janczak K., Moraczewski K., Żuk T.: Wpływ zawartości PLA na niektóre właściwości mieszanin PBAT/PLA modyfikowanych promieniowaniem elektronowym.

-        Stepczyńska M., Moraczewski K., Żenkiewicz M.: Zanik efektów modyfikowania warstwy wierzchniej polilaktydu metodą wyładowań koronowych.

-        Jagodziński B., Rytlewski P., Moraczewski K.: Wpływ ablacji plazmowej na strukturę powierzchni materiałów polimerowych.

 

STYPENDIUM MNISW

Dr Piotr Rytlewski ponownie znalazł się w gronie laureatów stypendium Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego dla młodych, wybitnych naukowców prowadzących wysokiej jakości badania i cieszących się imponującym dorobkiem naukowym.

W X edycji konkursu na stypendia dla młodych wybitnych uczonych rozpatrzono 814 wniosków. Spośród nich wyłoniono 255 laureatów. Tegoroczni stypendyści reprezentują dziedziny nauk humanistycznych, społecznych, nauk o sztuce i twórczości artystycznej, nauk przyrodniczych, technicznych, ścisłych, rolniczych i medycznych.

Stypendia dla wybitnych młodych naukowców przyznawane są młodym badaczom zatrudnionym w uczelniach, w instytutach Polskiej Akademii Nauk lub instytutach badawczych. Wnioski składa instytucja zatrudniająca młodego badacza. Ocenie podlega m.in. dorobek naukowy kandydata, poziom prowadzonych badań, nagrody oraz udział w projektach międzynarodowych.

Serdecznie gratulujemy.

 

LJUBLJANA 2015

Dr Piotr Rytlewski wziął udział w konferencji naukowej The Central and Eastern European Committee for Thermal Analysis and Calorimetry odbywającej się w Ljubljanie (Słowenia) w dniach 25-28.08.2015 r. Na konferencji zaprezentowany został plakat autorstwa dr Piotra Rytlewskiego, mgr inż. Bartłomieja Jagodzińskiego, dr inż. Krzysztofa Moraczewskiego, dr Waldemara Mroza oraz mgr Bogusława Budnera pt. Thermoanalysis of composite coatings intended for direct laser-assisted electroless metallization.

 

OBRONY PRAC MAGISTERSKICH

W dniu 16.06.2015 odbyły się w naszym Instytucie egzaminy magisterskie przeprowadzone przez komisję w składzie: prof. dr hab. inż. Bogusław Czupryński (przewodniczący komisji), prof. dr hab. inż. Marian Żenkiewicz (promotor) i dr inż. Krzysztof Moraczewski (recenzent). W wyniku pozytywnego zaliczenia egzaminu, tytuł magistra uzyskali:

1.             Paweł Tanan

2.             Ewelina Kowalska

3.             Mikołaj Pazderski

4.             Łukasz Krakowski

5.             Daniel Latos

6.             Izabela Kołodziejska

7.             Jakub Werys

8.             Alicja Topolewska

Wszystkim naszym absolwentom - magistrom serdecznie gratulujemy i życzymy sukcesów w dalszej karierze zawodowej.

 

TOP 500

Dr inż. Krzysztof Moraczewski znalazł się w grupie 180 uczestników czwartej edycji rządowego programu "Top 500 Innovators". W ramach tego projektu wyruszy on na dwumiesięczny staż do jednego z najlepszych ośrodków naukowych świata z pierwszej dziesiątki rankingu szanghajskiego.

Funkcjonowanie Programu "Top 500 Innovators" przewiduje podniesienie kwalifikacji naukowców i pracowników centrów transferu technologii w zakresie współpracy z gospodarką, zarządzania badaniami naukowymi oraz komercjalizacji ich wyników. Do programu mogą przystąpić mogli pracownicy naukowi lub badawcze polskich jednostek naukowych, prowadzący badania w obszarze nauk: ścisłych, przyrodniczych, technicznych, rolniczych, leśnych, weterynaryjnych, medycznych, nauk o zdrowiu lub nauk o kulturze fizycznej.

Realizacja projektu winna przyczynić się do jak najefektywniejszego wykorzystania krajowych i europejskich środków przeznaczonych na badania tak, aby zapewnić transfer wyników prac B+R do gospodarki. Uczestnik programu w ciągu miesiąca po powrocie do Polski jest zobowiązany do sporządzenia założenia planu komercjalizacji badań lub założenia planu poprawy efektywności działań centrum transferu technologii z wykorzystaniem wiedzy i umiejętności zdobytych podczas trwania programu.

Na liście uczestników programu znaleźli się również pracownicy naukowi Wydziału Matematyki, Fizyki i Techniki Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy: dr inż. Katarzyna Kazimierska-Drobny oraz dr hab. inż. Marek Macko. Serdecznie gratulujemy.

 

OBRONY PRAC INŻYNIERSKICH

W dniu 04.02.2015 odbyły się w naszym Instytucie egzaminy inżynierskie przeprowadzone przez komisję w składzie: prof. dr hab. inż. Bogusław Czupryński (przewodniczący komisji), prof. dr hab. inż. Marian Żenkiewicz (przewodniczący komisji oraz promotor), dr nt. Piotr Rytlewski (promotor oraz recenzent) i dr inż. Krzysztof Moraczewski (promotor oraz recenzent). W wyniku pozytywnego zaliczenia egzaminu, tytuł inżynieria uzyskali:

1.             Krzysztof Knasiński

2.             Oskar Zadroga

3.             Mateusz Matczak

4.             Filip Polewski

5.             Karol Oparka

6.             Agata Rak

7.             Maciej Zych

8.             Michalina Słonina

9.             Malwina Runka

10.         Tomasz Pipowski

11.         Piotr Pietrzak

Wszystkim naszym absolwentom - inżynierom serdecznie gratulujemy i życzymy sukcesów w dalszej karierze akademickiej i zawodowej.

 

ZAKOŃCZENIE PROJEKTÓW BADAWCZYCH

W dniu 11.12.2014 r. dobiegły końca prowadzone w Katedrze Inżynierii Materiałowej granty finansowane przez Narodowe Centrum Nauki w ramach konkursu PRELUDIUM. Informację o najważniejszych osiągnięciach projektów i uzyskanych wynikach znajdą Państwo w załączonych sprawozdaniach:

Dr inż Magdalena Stepczyńska - "Badania sterylizacyjnego wpływu wyładowań koronowych na folię opakowaniową z polilaktydu".

Dr inż. Krzysztof Moraczewski - "Autokatalityczne metalizowanie polilaktydu".

 

10TH SPSJ INTERNATIONAL POLYMER CONFERENCE (IPC2014)

Dr inż. Krzysztof Moraczewski wziął udział w 10th SPSJ International Polymer Conference (IPC2014) odbywającej się w Tsukuba (Japonia) w dniach 02-05.12.2014 r. Na konferencji wygłoszony zostały referat autorstwa dr inż. Krzysztofa Moraczewskiego, dr Rafała Malinowskiego (Instytut Materiałów Polimerowych i Barwników w Toruniu), dr Piotra Rytlewskiego i prof. dr hab. inż. Mariana Żenkiewicza pt. The effects of plasma modification of polylactide and polycaprolactone.

 

PROJEKT BADAWCZY IUVENTUS PLUS

W dniu 6.11.2014r. został rozstrzygnięty konkurs 'Iuventus Plus' na finansowanie  projektów młodych naukowców, do 35 roku życia, prowadzących badania naukowe na wysokim poziomie i posiadających wyróżniający się dorobek naukowy, w zakresie publikacji, o zasięgu międzynarodowym.

Z przyjemnością informujemy, że dr Piotr Rytlewski uzyskał finansowanie projekty badawczego pt. Nowa technologia wytwarzania biokompozytów o zwiększonej wytrzymałości mechanicznej i szybkości biodegradacji.

 

NOWY PRACOWNIK KATEDRY INŻYNIERII MATERIAŁOWEJ

Od 1.10.2014 r. na stanowisku asystenta został zatrudniony mgr inż. Bartłomiej Jagodziński.

Mgr inż. Bartłomiej Jagodziński jest absolwentem Wydział Technologii i Inżynierii Chemicznej Uniwersytetu Technologiczno - Przyrodniczego w Bydgoszczy Prowadzi ćwiczenia na studiach stacjonarnych z przedmiotów: nauka o kompozytach, materiały inżynierskie, projektowanie materiałowe i komputerowa nauka o materiałach, projektowania inżynierskiego oraz z projektu przejściowego i inżynierskiego.

 

PROJEKT BADAWCZY SONATA

Koordynatorzy Dyscyplin Narodowego Centrum Nauki ogłosili listy rankingowe projektów zakwalifikowanych do finansowania w ramach konkursów ogłoszonych przez NCN. Z przyjemnością informujemy, że dr Piotr Rytlewski uzyskał finansowanie projekty badawczego pt. Nowe kompleksy metaloorganiczne i ich zastosowanie w procesach metalizowania bezprądowego tworzyw polimerowych.

 

OBRONY PRAC MAGISTERSKICH

W dniu 23.06.2014 odbyły się w naszym Instytucie egzaminy magisterskie przeprowadzone przez komisję w składzie: prof. dr hab. inż. Bogusław Czupryński (przewodniczący komisji), prof. dr hab. inż. Marian Żenkiewicz (promotor) i dr inż. Krzysztof Moraczewski (recenzent). W wyniku pozytywnego zaliczenia egzaminu, tytuł magistra uzyskali:

1.      Grabowska Sylwia

2.      Urbański Michał

3.      Frymus Rafał

4.      Adrych Tomasz

5.      Maliszewska Aleksandra

6.      Jasińska Ewa

Wszystkim naszym absolwentom - magistrom serdecznie gratulujemy i życzymy sukcesów w dalszej karierze zawodowej.

 

STYPENDIUM PREZYDENTA MIASTA BYDGOSZCZY

Na wniosek Kapituły Nagród i Stypendiów Naukowych, Pan Rafał Bruski _ Prezydent Miasta Bydgoszczy przyznał dr Piotrowi Rytlewskiemu stypendium dla wybitnego młodego naukowca.  Stypendia przyznawane są za wybitne osiągnięcia naukowe, które znalazły swój wyraz w publikacji, konstrukcji lub wdrożeniu wyników badań w okresie dwóch lat poprzedzających jej przyznanie.

Gratulujemy wyróżnienia i życzymy dalszych sukcesów naukowych.

 

INŻYNIERIA MATERIAŁOWA - KIERUNEK DLA CIEBIE

Na koniec XIX w. ludzkość znała ok. kilkuset materiałów dostępnych dla inżynierów. Obecnie inżynierowie mają do dyspozycji ponad 160 000 materiałów, z których ok. 45 000 stanowią polimery i ich kompozyty. W dobie wciąż rosnących wymogów dotyczących jakości i kosztów produkcji, bardzo ważna stała się umiejętność dokonywania właściwego wyboru odpowiedniego materiału. W ostatnich latach nowe materiały, będące dziełem przemyślanych badań inżynierów materiałowych, zdominowały postęp praktycznie we wszystkich dziedzinach naszego życia.

Inżynieria materiałowa jest dziedziną inżynierii, obejmującą zastosowanie nauki o materiałach dla bezpośrednio użytecznych celów związanych z projektowaniem, wytwarzaniem i użytkowaniem różnych produktów i dóbr powszechnego użytku. Studiując na kierunku Inżynieria Materiałowa prowadzonym w Katedrze Inżynierii Materiałowej uzyskają Państwo zawansowaną wiedzę i umiejętności praktyczne z zakresu nowoczesnych inżynierskich materiałów polimerowych i kompozytowych, metalowych oraz ceramicznych.

Wiedza inżynierów materiałowych będzie niezwykle cenna dla każdej innowacyjnej firmy, praktycznie niezależnie od branży. Absolwent tego kierunku znajdzie pracę w handlu, placówkach badawczych, transporcie, energetyce, szeroko pojętym przemyśle, firmach wytwórczych. Dowie się też jak zarządzać zespołami ludzkimi, pozna podstawy prawa i ochrony intelektualnej.

Zajęcia prowadzone są przez doświadczoną kadrę naukowo-dydaktyczną, czego potwierdzeniem są liczne nagrody i stypendia przyznane pracownikom Katedry Inżynierii Materiałowej (m.in. stypendia Ministra Nauki i Szkolnictwa dla wybitnych młodych naukowców, stypendia Marszałka Województwa Kujawsko-Pomorskiego, Nagrody Rektora Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego) oraz uzyskane granty badawcze. Podstawa programowa realizowana jest w laboratoriach Katedry Inżynierii Materiałowej wyposażonych w nowoczesną i specjalistyczną aparaturę badawczą:

_         Specjalistyczne Laboratorium Badań Materiałów Polimerowych.

_         Laboratorium Inżynierii Polimerów.

_         Laboratorium Badań Wytrzymałości Materiałów.

_         Laboratorium Inżynierii Powierzchni.

Dowodem na to, że inżynieria materiałowa może zafascynować, jest działalność Studenckiego Koła Naukowego Inżynierii Materiałowej. Jego członkowie mogą rozwijać swoją wiedzę z obszaru inżynierii materiałowej i uczestniczyć w pracach naukowych prowadzonych przez pracowników Katedry, a później prezentować swoje osiągnięcia np. na konferencjach.

Zapraszamy do zapoznania się z informacjami dla kandydatów. Do zobaczenia w październiku.

 

NOWI INŻYNIEROWIE

W dniu 03.02.2014 odbyły się w naszym Instytucie egzaminy dyplomowe inżynierskie przeprowadzone przez komisję w składzie: prof. dr hab. inż. Bogusław Czupryński (przewodniczący komisji), prof. dr hab. inż. Marian Żenkiewicz (promotor) i dr inż. Krzysztof Moraczewski (recenzent). W wyniku pozytywnego zaliczenia egzaminu, tytuł inżyniera uzyskali:

1.      Roda Paulina

2.      Grzelczak Barbara

3.      Kuszyński Tomasz

4.      Pietrzak Marcin

5.      Ratajski Daniel

6.      Krok Wojciech

7.      Bukowska Iwona

8.      Duchowski Michał

Wszystkim naszym absolwentom - inżynierom serdecznie gratulujemy i życzymy sukcesów w dalszej karierze zawodowej.

 

STAŻ SUKCESEM NAUKOWCA

Pracownicy Katedry Inżynierii Materiałowej zostali zakwalifikowani do projektu "Staż Sukcesem Naukowca III edycja". Celem projektu jest rozwój współpracy sfery nauki i przedsiębiorstw w zakresie innowacji i transferu technologii poprzez udział pracowników naukowych i naukowo _ dydaktycznych z województwa kujawsko _ pomorskiego w stażach organizowanych w przedsiębiorstwach oraz wypracowanie koncepcji i rozwiązania innowacyjnego dla tych przedsiębiorstw.

W ramach projektu _Nowe napełniacze ceramiczne powłok polimerowych poprawiające ich termoizolację_ została podjęta współpraca z firmą QMAR, producentem specjalizujący się min. w produkcji folii w płynie, gruntów oraz impregnatów. W projekcie biorą udział:

- dr inż. Magdalena Stepczyńska,

- dr n.t. Piotr Rytlewski,

- dr inż. Krzysztof Moraczewski.

 

STYPENDIUM MNISW

Pracownicy Katedry Inżynierii Materiałowej dr inż. Krzysztof Moraczewski oraz dr inż. Magdalena Stepczyńska otrzymali stypendia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego dla młodych, wybitnych naukowców prowadzących wysokiej jakości badania i cieszących się imponującym dorobkiem naukowym.

W VIII edycji konkursu na stypendia dla młodych wybitnych uczonych wpłynęło ponad 500 wniosków. Spośród nich wyłoniono 137 laureatów, którzy zdobyli co najmniej 90 punktów. Tegoroczni stypendyści reprezentują dziedziny nauk humanistycznych, społecznych, nauk o sztuce i twórczości artystycznej, nauk przyrodniczych, technicznych, ścisłych, rolniczych i medycznych.

Stypendia dla wybitnych młodych naukowców przyznawane są młodym badaczom zatrudnionym w uczelniach, w instytutach Polskiej Akademii Nauk lub instytutach badawczych. Wnioski składa instytucja zatrudniająca młodego badacza. Ocenie podlega m.in. dorobek naukowy kandydata, poziom prowadzonych badań, nagrody oraz udział w projektach międzynarodowych.

  Dr inż. Krzysztof Moraczewski i dr. inż. Magdalena Stepczyńska dołączyli do laureata zeszłorocznej edycji konkursu dr Piotra Rytlewskiego. Otrzymane stypendia oraz pozostałe nagrody i wyróżnienia pracowników Katedry Inżynierii Materiałowej potwierdzają wysoki poziom i innowacyjność badań prowadzonych w naszej Katedrze.

 

NAGRODA REKTORA UKW

Pracownicy Katedry Inżynierii Materiałowej za osiągnięcia naukowe otrzymali Nagroda Zespołowa I° Rektora Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy. Nagrodzone osoby:

- prof. dr hab. inż. Marian Żenkiewicz,

- dr inż. Magdalena Stepczyńska,

- dr inż. Tomasz Karasiewicz,

- dr Piotr Rytlewski,

- dr inż. Krzysztof Moraczewski.

 

AMME 2013

Prof. dr hab. inż. Marian Żenkiewicz wziął udział The 21st International Scientific Conference on "Achievements in Mechanical and Materials Engineering" AMME`2013 odbywającej się w Krakowie w dniach 23-26.06.2013 r. Na konferencji wygłoszony zostały referat, autorstwa dr Piotra Rytlewskiego i prof. dr hab. inż. Mariana Żenkiewicza pt. Applications of lasers in metallization of thermoplastic and thermosetting polymers.

 

PORTO 2013

Dr inż. Krzysztof Moraczewski wziął udział w 17th International Conference on Composite Structures (ICCS17) odbywającej się w  Porto (Portugalia) w dniach 16- 21.06.2013 r. Na konferencji wygłoszony zostały referat, autorstwa dr Piotra Rytlewskiego i dr inż. Krzysztofa Moraczewskiego pt. Interphase crossing of natural fibers and polylactide by use of dicumyl peroxide.

 

MIĘDZYZDROJE 2013

Pracownicy Katedry Inżynierii Materiałowej wzięli udział w Konferencji Materiały Polimerowe Pomerania-Plast 2013 odbywającej się w Międzyzdrojach w dniach 4-7.06.2013 r. Na konferencji wygłoszone zostały następujące referaty, których autorami byli pracownicy KIM:

_         Wpływ wyładowań koronowych na strukturę powierzchni polilaktydu przeznaczonego do autokatalitycznego metalizowania.

_         Elektrostatyczne sortowanie mieszanin polimerowych: stan aktualny i perspektywy rozwoju.

_         Separacja elektrostatyczna mieszanin polimerowych o różnych zawartościach PVC i PET.

 

RYDZYNA 2013

Pracownicy Katedry Inżynierii Materiałowej wzięli udział w XII Konferencji Naukowo _ Technicznej: Kierunki Modyfikacji i Zastosowań Tworzyw Polimerowych, odbywającej się w Rydzynie w dniach 13 _ 15.05.2013 r. Na konferencji wygłoszone zostały następujące referaty, których autorami byli pracownicy KIM:

_         Wpływ modyfikowania plazmowego na strukturę powierzchni polilaktydu przeznaczonego do autokatalitycznego metalizowania.

_         Wpływ wyładowań koronowych na bakterie.

_         Badania procesu separacji elektrostatycznej mieszanin polimerowych o różnych zawartościach ABS i PMMA.

Przewodniczącym Komitetu Naukowego konferencji był prof. dr hab. inż. Marian Żenkiewicz.

 

 

PATENTY

  Katedra Inżynierii Materiałowej oprócz intensywnych działań naukowych i dydaktycznych prowadzi także prace związane z aplikacją wyników badań.

W ostatnich 4 latach pracownicy Katedry Inżynierii Materiałowej dokonali 8 zgłoszeń patentowych. W ostatnim czasie jedno z tych zgłoszeń tj. zgłoszenie P.393353 dokonane w dniu 20.12.2010 r. pt. "Sposób badania adhezji powłok" uzyskało status patentu.  Autorem patentu jest dr Piotr Rytlewski.

 

TOP 500 INNOVATORS

Dr Piotr Rytlewski znalazł się w grupie 116 uczestników trzeciej edycji rządowego programu "Top 500 Innovators". W ramach tego projektu wyruszy on na dwumiesięczny staż do najlepszych ośrodków naukowych świata z pierwszej dziesiątki rankingu szanghajskiego.

O miejsce w kolejnej edycji rządowego programu konkurowało 376 kandydatów z uczelni, instytutów badawczych, instytutów Polskiej Akademii Nauk i centrów transferu technologii z całej Polski. Po ocenie formalnej odbyły się rozmowy kwalifikacyjne, w których oceniano aplikacyjność badań, innowacyjność prowadzonych projektów, dotychczasowe sukcesy komercjalizacyjne, motywację do udziału w programie, zdolności komunikacyjne oraz umiejętność współpracy w zespole i znajomość języka angielskiego. Ostatecznie wyłoniono 116 finalistów trzeciej edycji "Top 500 Innovators" , reprezentujących 63 instytucje naukowe z całej Polski. W czerwcu planowana jest uzupełniająca rekrutacja do programu tak, aby w roku 2013 łącznie 160 pracowników polskiego sektora B+R mogło odbyć programy stażowo-szkoleniowe na najlepszych uczelniach świata.

"Top 500 Innovators" to największy rządowy program wspierania innowacyjności w nauce. Do końca 2015 roku planowany jest wyjazd aż 500 polskich naukowców i pracowników centrów transferu technologii na staże i szkolenia zagraniczne do ośrodków naukowych i badawczych z czołówki rankingu szanghajskiego (Academic Ranking of World Universities). 160 uczestników dwóch dotychczasowych edycji programu odbyło go w Stanford University i University of California w Berkeley w USA w Dolinie Krzemowej. Po powrocie do Polski założyli stowarzyszenie promujące innowacyjne rozwiązania w nauce i wspierające ośrodki akademickie w udanych wdrożeniach wyników prac badawczych.

 

STYPENDIUM MNISW

Dr Piotr Rytlewski jako jedyny naukowiec spośród wszystkich bydgoskich uczelni otrzymał specjalne stypendium, Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego dla najwybitniejszych młodych naukowców w Polsce.

W VII edycji konkursu MNiSW przyznało stypendia dla młodych wybitnych naukowców, prowadzących wysokiej jakości badania i cieszących się imponującym dorobkiem naukowym. Najlepsi z nich będą stypendium przez okres 3 lat. W sumie wpłynęło do ministerstwa 811 wniosków. To oznacza, że w pokonanym polu dr Piotr Rytlewski pozostawił kilkuset konkurentów.

 

NAGRODA DLA WYDAWNICTWA

Podczas XVI Poznańskich Dni Książki Naukowej (10-12 X.2012) Wydawnictwo Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego otrzymało Nagrodę Specjalną w konkursie na Najlepszą Książkę Akademicką w roku 2012 za książkę autorstwa Mariana Żenkiewicza, Magdaleny Stepczyńskiej, Tomasza Karasiewicza, Krzysztofa Moraczewskiego i Piotra Rytlewskiego pt. Metody badań i oceny niektórych właściwości tworzyw polimerowych i metali.

 

NAGRODY REKTORA UKW

Pracownicy Katedry Inżynierii Materiałowej otrzymali nagrody rektora Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego:

-                         prof. dr hab. inż. Marian Żenkiewicz _ Nagrodę Indywidualną I° za osiągnięcia naukowe,

-                         dr inż. Magdalena Stepczyńska - Nagrodę Indywidualną III° za osiągnięcia naukowe,

-                         dr inż. Krzysztof Moraczewski - Nagrodę Indywidualną III° za osiągnięcia naukowe.

 

MEDAL DLA PROF. DR HAB. INŻ. MARIANA ŻENKIEWICZA

Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej Bronisław Komorowski odznaczył "Medalem za Długoletnią Służbę" prof. dr hab. inż. Mariana Żenkiewicza. Wręczenie medalu w imieniu Prezydenta RP dokonał Wojewoda Kujawsko - Pomorski w dniu 03.10.2012 podczas uroczystości 50 - lecia Instytutu Inżynierii Materiałów Polimerowych i Barwników w Toruniu.

 

STYPENDIUM MINISTERSTWA NAUKI I SZKOLNICTWA WYŻSZEGO

Dr Piotr Rytlewski z naszej Katedry otrzymał specjalne stypendium Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego przyznawane dla najwybitniejszych młodych naukowców w Polsce. W VII edycji konkursu Minister przyznał stypendia dla młodych naukowców prowadzących badania na najwyższym poziomie i mających bardzo duży dorobek naukowy. Będą oni otrzymywali miesięczne stypendia przez okres 3 lat. W sumie wpłynęło do Ministerstwa 811 wniosków z całego kraju, z których 171 zostało rozpatrzonych pozytywnie. To oznacza, że w pokonanym polu dr Piotr Rytlewski pozostawił kilkuset konkurentów.

 

NOWI ADIUNKCI W KATEDRZE INŻYNIERII MATERIAŁOWEJ

Dr inż. Magdalena Stepczyńska i dr inż. Krzysztof Moraczewski wygrali konkursy na stanowiska adiunktów w Katedrze Inżynierii Materiałowej Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego ogłoszony przez Rektora naszego Uniwersytetu. Nowym adiunktom składamy gratulacje i życzymy dalszych sukcesów w pracy naukowej.

 

NOWI DOKTORZY NAUK TECHNICZYCH

Rada Wydziału Budowy Maszyn i Zarządzania na posiedzeniu w dniu 1.06.2012 roku nadała Pani mgr. inż. Magdalenie Stepczyńskiej stopień doktora nauk technicznych w dyscyplinie "Inżynieria Materiałowa" za rozprawę doktorską pt. "Wpływ wyładowań koronowych na właściwości warstwy wierzchniej polilaktydu". Promotorem rozprawy doktorskiej był prof. dr hab. inż. Marian Żenkiewicz.

Rada Wydziału Mechanicznego Technologicznego Politechniki Śląskiej w Gliwicach na posiedzeniu w dniu 13.06.2012 roku nadała Panu mgr. inż. Krzysztofowi Moraczewskiemu stopień doktora nauk technicznych w dyscyplinie "Inżynieria Materiałowa" oraz wyróżniła rozprawę doktorską pt. "Nowy kompozyt polimerowy przeznaczony do metalizowania autokatalitycznego". Promotorem rozprawy doktorskiej był prof. dr hab. inż. Marian Żenkiewicz.

 

NOWA APARATURA BADAWCZA

Katedra Inżynierii Materiałowej wzbogaciła się o nowe stanowisko do przetwórstwa materiałów polimerowych składające się z wtryskarki Tederic TRX 80 Eco 60 o sile zwarcia 60 ton, ślimaku o średnicy 25 mm, objętości wtrysku 68 cm3 oraz ciśnieniu wtrysku 2350 bar. Ponadto w skład stanowiska wchodzą: forma wtryskowa do wytwarzania próbek w postaci płytek o wymiarach 60x60 mm, forma wtryskowa do wytwarzania próbek do badań właściwości mechanicznych podczas próby statycznego rozciągania oraz forma wtryskowa do wytwarzania próbek do badań udarności tworzyw i kompozytów polimerowych.

 

NOWA APARATURA BADAWCZA

Katedra Inżynierii Materiałowej wzbogaciła się o nową aparaturę badawczą w postaci spektrofotometru UV-VIS Evolution 220 firmy Thermo Scientific oraz komory starzeniowej Suntest CPS+ firmy Atlas.

Spektrofotometr Evolution 220 wyposażony jest w lampę ksenonową o zakresie spektralnym 190 - 1100 nm oraz systemem skupienia wiązki, umożliwiające badania struktury cząsteczkowej polimerów oraz ich identyfikację

Komora starzeniowa Suntest CPS+ jest wyposażona w lampę ksenonowa chłodzoną powietrzem z regulacją mocy w zakresie od 1,1 do 1,5 kW oraz wymienny filtr do symulacji światła "zza szyby okiennej. Natężenia promieniowania w komorze jest regulowane i zawiera się w zakres od 250 do 765 W/m2. Komora umożliwia przeprowadzenie badań przyspieszonego starzenia materiałów polimerowych, farb i lakierów oraz symulację promieniowania słonecznego i "zza szyby okiennej". Aparat umożliwia programowanie długości trwania badania poprzez podanie czasu w godzinach lub dawki energii

                                             

DOROBEK NAUKOWY PRACOWNIKÓW KATEDRY INŻYNIERII MATERIAŁOWEJ W 2010 ROKU.

W 2011 roku pracownicy Katedry Inżynierii Materiałowej opublikowali w czasopismach polskich i zagranicznych 22 artykułów, zgłosili do Urzędu Patentowego RP 2 zgłoszenia patentowe oraz wystąpili z referatami na 7 ogólnopolskich i międzynarodowych konferencjach. Pełna lista dorobku naukowego pracowników Katedry Inżynierii Materiałowej:

dorobek naukowy pracowników Katedry Inżynierii Materiałowej w 2011 roku.

 

NOWI INŻYNIEROWIE

W dniu 13.02.2012 odbyły się w naszym Instytucie egzaminy dyplomowe inżynierskie przeprowadzone przez komisję w składzie: prof. dr hab. inż. Bogusław Czupryński (przewodniczący komisji), prof. dr hab. inż. Marian Żenkiewicz (promotor) i dr n.t. Piotr Rytlewski (recenzent). W wyniku pozytywnego zaliczenia egzaminu, tytuł inżyniera uzyskali:

1.      Domański Szymon

2.      Domek Katarzyna

3.      Kidziun Bartosz

4.      Klóska Gracjan

5.      Kudlak Piotr

6.      Mele Patrycja

7.      Nagórska Paula

8.      Nowak Przemysław

9.      Tyzo Paulina

Wszystkim naszym absolwentom - inżynierom serdecznie gratulujemy i życzymy sukcesów w dalszej karierze zawodowej.

 

VOUCHER BADAWCZY

Katedra Inżynierii Materiałowej podjęła się prowadzenia badań w ramach projektu "Voucher badawczy" prowadzonego przez Kujawsko - Pomorski Związek Pracodawców i Przedsiębiorców. W ramach projektu przedsiębiorstwa mogą otrzymać wsparcie finansowe na współpracę z jednostkami naukowymi w zakresie przeprowadzenia badań przemysłowych, prac badawczo-rozwojowych i badań na zgodność z normami.

Wnioskodawcą prac badawczych prowadzonych w ramach projektu pt. "Badania nad wytwarzaniem i optymalizacją właściwości membran polimerycznych stosowanych w budownictwie jako izolacja przeciwwodna. Membrany nanoszone w postaci ciekłej na bazie wodnej dyspersji polimerycznych o podwyższonych parametrach użytkowych" jest firma Qmar - Marek Kubasiewicz z Lubania. Osobą reprezentującą Katedrę Inżynierii Materiałowej jest dr inż. Tomasz Karasiewicz.

 

Medal 60-lecia Politechniki Częstochowskiej

STYPENDIUM PREZYDENTA MIASTA

Z przyjemnością informujemy, że dr Piotr Rytlewski został nominowany do Stypendium Prezydenta Miasta dla wybitnych młodych naukowców. Stypendia przyznawane są za wybitne osiągnięcia naukowe, które znalazły swój wyraz w publikacji, konstrukcji lub wdrożeniu wyników badań w okresie dwóch lat poprzedzających jej przyznanie.

 

KONKURS MINISTRA NAUKI I SZKOLNICTWA WYŻSZEGO

Z przyjemnością informujemy, że dr Piotr Rytlewski uzyskał finansowanie projektu badawczego w drodze konkursu „Iuventus Plus” ogłoszonego przez Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego. Na realizację projektu pt. „Selektywna metalizacja nowych powłok polimerowych z wykorzystaniem promieniowania laserowego” Minister przyznał środki finansowe w wysokości 187 500 zł.

 

ZGŁOSZENIE PATENTOWE

W nr 19 Biuletynu Urzędu Patentowego z dnia 12 września 2011 ukazało się zgłoszenie wynalazku nr 390687 pracowników naszej Katedry w osobach: Piotr Rytlewski, Marian Żenkiewicz i Krzysztof Moraczewski.

Przedmiotem wynalazku jest kompozyt polimerowy do autokatalitycznego metalizowania, korzystnie przy zastosowaniu techniki laserowej, zawierający polimer, od 0,1 do 15% wag. acetyloacetanianu miedzi i od 1 do 30% wag. tlenku miedzi oraz dodatki. Przedmiotem wynalazku jest również sposób otrzymywania takiego kompozytu.

 

WSPÓŁPRACA Z ZAGRANICĄ

Prof. dr hab. inż. Marian Żenkiewicz został zaproszony, jako ekspert ogólnorosyjskiej fundacji Skolkovo Foundation. Fundacja ta jest wiodącą instytucją w Rosji, zajmującą się badaniami i rozwojem nauki oraz techniki w najbardziej nowoczesnych obszarach takich, jak m.in.: biomedycyna, technologie wykorzystujące promieniowanie elektronowe, energia jądrowa, energia ze źródeł odnawialnych, a także technologie związane z wykorzystaniem przestrzeni kosmicznej. Szefem Rady Nadzorczej tej Fundacji jest Prezydent Rosji.

 

KONKURS NARODOWEGO CENTRUM NAUKI

Koordynatorzy Dyscyplin Narodowego Centrum Nauki ogłosili listy rankingowe projektów zakwalifikowanych do finansowania w ramach konkursów ogłoszonych przez NCN w dniu 15 marca 2011 roku. Z przyjemnością informujemy, że pracownicy Katedry Inżynierii Materiałowej uzyskali finansowanie projektów badawczych realizowanych przez osoby rozpoczynające karierę naukową, nieposiadających stopnia naukowego doktora. Nagrodzone projekty to:

-     Badania sterylizacyjnego wpływu wyładowań koronowych na folię opakowaniową z polilaktydu, kierownik projektu mgr inż. Magdalena Stepczyńska, kwota dofinansowania 197 500 zł.

-     Autokatalityczne metalizowanie polilaktydu, kierownik projektu mgr inż. Krzysztof Moraczewski, kwota dofinansowania 321 500 zł.

 

NOWA APARATURA BADAWCZA

Katedra Inżynierii Materiałowej wzbogaciła się o nową aparaturę badawczą w postaci generatora plazmowego Femto (Diener electronic GmbH, Niemcy).

  Charakterystyka aparatu:

-     moc 100 W,

-     pojemność komory plazmowej 2 dm3,

-     pompa próżniowa o wydajności 1,5 m3/h.

Generator plazmowy znajduje zastosowanie w procesach czyszczenia, aktywacji, trawienia i modyfikacji składu chemicznego warstwy wierzchniej materiałów polimerowych.

 

COBRO

Dnia 9 czerwca 2011 r. Minister Gospodarki powołał prof. dr hab. inż. Mariana Żenkiewicza na członka Rady Naukowej Centralnego Ośrodka Badawczo-Rozwojowego Opakowań w Warszawie, który został wybrany wiceprzewodniczącym tej Rady

Działalność statutowa Centralnego Ośrodka Badawczo-Rozwojowego Opakowań obejmuje rozwój kadry naukowej i badawczo-technicznej, inicjowania, opiniowania i doradzania w sprawach na rzecz wzrostu efektywności naukowej i wdrożeniowej oraz praktycznych zastosowań wyników badań naukowych i prac rozwojowych w gospodarce.

 

OBRONY PRAC MAGISTERSKICH

W dniu 11.06.2011 odbyły się egzaminy dyplomowe przeprowadzone przez komisję w składzie: prof. dr hab. inż. Bogusław Czupryński (przewodniczący), prof. dr hab. inż. Marian Żenkiewicz (promotor) i dr Piotr Rytlewski (recenzent). W wyniku pozytywnego zaliczenia egzaminu, tytuł magistra otrzymali:

1. Ewald Dawid - wniosek Komisji o wyróżnienie

2. Frankiewicz Andrzej - wniosek Komisji o wyróżnienie

3. Gołaszewski Mariusz

4. Kapuściarek Damian

W roku akademickim 2010/2011 tytuł magistra otrzymali również:

1. Pufund Łukasz

2. Staszałek Piotr

 

PREZENTACJA KATEDRY INŻYNIERII MATERIAŁOWEJ

Wszystkich chętnych do zapoznania się ze strukturą Katedry Inżynierii Materiałowej, dostępną bazą aparaturową, realizowanymi badaniami oraz partnerami współpracy naukowo - technicznej zapraszamy do pobrania prezentacji Katedry:

prezentacja Katedry Inżynierii Materiałowej.

 

WIZYTA W GLIWICACH

W dniu 22.06.2011 r. na Wydziale Mechanicznym Technologicznym Politechniki Śląskiej w Gliwicach odbyła się publiczna obrona rozprawy doktorskiej mgr inż. Marcina Bilewicza pt. Warstwowe kompozyty polimerowe wytwarzane sekwencyjnie przez formowanie wtryskowe z nakładaniem przepływów, której recenzentem był prof. dr hab. inż. Marian Żenkiewicz. W obronie brał również udział mgr inż. Krzysztof Moraczewski.

 

AMME'2011

W dniach 29.05  -  01.06.2011 r. we Wrocławiu odbyła się 19. Międzynarodowa Konferencja Naukowa  "Achievements in Mechanical and Materials Engineering" AMME`2011.  Na konferencji zaprezentowany został referat pt. Effects of electron radiation on properties of PLA, którego współautorami są pracownicy Katedry Inżynierii Materiałowej.

 

PIERWSI ABSOLWENCI – INŻYNIEROWIE

XI Międzynarodowa Konferencja Naukowo – Techniczna: Polimery i Kompozyty Konstrukcyjne

W dniach 16 – 19.05.2011 r. w Olsztynie odbyła się XI Międzynarodowa Konferencja Naukowo – Techniczna: Polimery i Kompozyty Konstrukcyjne. Tematyka konferencji obejmowała zagadnienia związane z kompozytami konstrukcyjnymi i ich właściwościami, materiałami polimerowymi o specjalnych właściwościach, wytrzymałością polimerów i kompozytów oraz metodami ich badań. W konferencji udział wzięli również pracownicy Katedry Inżynierii Materiałowej prezentując następujące referaty:

1.        Józef Richert, Marian Żenkiewicz: Wpływ kształtu ślimaków wytłaczarki dwuślimakowej na odporność cieplną kompozytów polilaktydowych.

2.        Rafał Malinowski, Marian Żenkiewicz, Sebastian Richert: Niektóre właściwości modyfikowanego polilaktydu.

3.        Krzysztof Moraczewski, Piotr Rytlewski, Adam Tracz, Marian Żenkiewicz: Niektóre efekty laserowego modyfikowania powierzchni kompozytów poliamidowych.

4.        Magdalena Stepczyńska, Marian Żenkiewicz: Badania sterylizacyjnego wpływu wyładowań koronowych na folię opakowaniową z polilaktydu.

 

PIERWSI ABSOLWENCI _ INŻYNIEROWIE

Nominacja dr Piotra Rytlewskiego

      W dniu 10.05.2011 Rada Wydziału Matematyki, Fizyki i Techniki nominowała do indywidualnej nagrody I stopnia Rektora Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego za wybitne osiągnięcia naukowe w 2010 roku Pana dr n.t. Piotra Rytlewskiego, adiunkta Katedry Inżynierii Materiałowej.

 

PIERWSI ABSOLWENCI _ INŻYNIEROWIE

Centrum Materiałów Polimerowych i Węglowych PAN

     Zgodnie z postanowieniami Ustawy o PAN z dnia 30.04.2010 roku oraz ze statusem Centrum Materiałów Polimerowych i Węglowych PAN prof. dr hab. inż. Marian Żenkiewicz został powołany w skład Rady Naukowej  Centrum Materiałów Polimerowych i Węglowych PAN na kadencję 2011-2014.

               Centrum Materiałów Polimerowych i Węglowych jest placówką Polskiej Akademii Nauk powstałą 1 stycznia 2007 r. w wyniku połączenia Centrum Chemii Polimerów PAN w Zabrzu z Zakładem Karbochemii PAN w Gliwicach. Centrum jest największą na Śląsku instytucją naukowo-badawczą PAN skupiającą specjalistów z dziedziny nauki o polimerach oraz nauk karbochemicznych, w tym o węglu pierwiastkowym. Centrum jest uznanym ośrodkiem naukowym prowadzącym badania finansowane w ramach Programów Ramowych i Programów Strukturalnych Unii Europejskiej oraz programów międzynarodowych. Tematyka badawcza prac prowadzonych w Centrum ma charakter interdyscyplinarny i związana jest z wytwarzaniem oraz badaniem właściwości i funkcji nowych materiałów polimerowych, węglowo-polimerowych i katalizatorów dla zastosowań w biotechnologii, mikrotechnologii, ochronie środowiska i w ochronie zdrowia.

 

PIERWSI ABSOLWENCI _ INŻYNIEROWIE

 

PIERWSI ABSOLWENCI _ INŻYNIEROWIE

PIERWSI ABSOLWENCI - INŻYNIEROWIE

      W dniu 21.02.2011 odbyły się po raz pierwszy w naszym Instytucie egzaminy dyplomowe inżynierskie przeprowadzone przez komisję w składzie: prof. dr hab. inż. Bogusław Czupryński (przewodniczący), prof. dr hab. inż. Marian Żenkiewicz (promotor) i dr n.t. Piotr Rytlewski (recenzent). W wyniku pozytywnego zaliczenia egzaminu, tytuł inżyniera uzyskali:

1.      Dulęba Łukasz

2.      Dulęba Maciej

3.      Frąckowska Iwona

4.      Górecki Łukasz

5.      Kaczmarczyk Michalina

6.      Kordek Katarzyna

7.      Popielarski Piotr

8.      Rzepa Barbara

9.      Stawicki Łukasz

Wszystkim naszym absolwentom - inżynierom serdecznie gratulujemy i życzymy sukcesów w dalszej karierze zawodowej.

 

Kierownik Katedry Inżynierii Materiałowej

Marian Żenkiewicz

 

Medal 60-lecia Politechniki Częstochowskiej Medal 60-lecia Politechniki Częstochowskiej


 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                

 

 

 

 


 

 

linia

Strona główna | Aktulaności | Pracownicy | Działalność naukowa | Dydaktyka | Laboratoria | Linki | Kontakt

linia2

:: Webdesign - n@t@sH 2006 ::